TULLINGE WADORYU KARATE

 

KARATE

Karate är ett gammalt kamp- och självförsvarsystem som började utvecklas på 300-talet i Indien och på 500-talet spreds till Kina. På 1300-talet hade Karaten nått den lilla japanska ön Okinawa. Karaten tränades flitigt bland såväl herrskap som bland bönder.
Under 1600-talet infördes ett vapen förbud på Okinawa så karaten fick tränas i all hemlighet. Det var även då man började utvecka den "moderna vapenträningen". Man använde sig bl a. av skäror och kraftskaft.
Efter andra världskriget var Japan som bekant ockuperat av USA. Efter kriget spreds karaten med hemvändande soldater. Till Europa kom karaten under andra delen av 1950-talet, och till Sverige anlände den under 1960-talets början. Idag finns det ca 300 klubbar och ca 22000 aktiva i Sverige.
Karate är nu en motions- och tävlingssport. Attacker och försvar utförs med maximal styrka och snabbhet, där fullständig självkontroll eftersträvas. I träningen ingår olika slag, blockeringar, svep, sparkar och kast som utförs mot en eller flera motståndare.
Ett träningspass har normalt tre olika moment: uppvärmningsgymnastik och uppmjukningsövningar, teknikträning och slutligen styrke- och konditionsträning. Vissa ser karate som en konst, andra enbart som motion och självförsvar.

 

GRADERING

Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter.Idrott är utmanande och spännande. I karaten finns ett graderingssystem som inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer. Att nå ett uppsatt mål skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med andra för att nå detta mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden.

Graderingssystemet är ett stöd i träningen och målet med systemet är att vi skall hålla en logisk och pedagogiskt riktig karateträning. Graderingssystemet är utformat för att på bästa sätt utveckla eleven att nå det svarta bältet i våran karatestil.

WKSH  GRADERINGSKOMPENDIUM.pdf

 

ETIKETT I DOJO

Dojon är en helgad plats där vi tränar både fyskiskt och mentalt. Eleverna skall respektera dojon.

 1. Eleverna skall komma i tid till träningen. - Tag av skorna innan du går in i dojon och ställ dem sedan snyggt i ordning.

 2. Buga när du går in i dojon (mot dojons shomen).

 3. Var alltid artig mot sensei och andra elever i dojon och omklädningsrummen.

 4. Ha inga smycken eller hårspännen på dig under träningen.

 5. Tugga aldrig tuggummi eller ät godis i dojon.

 6. Gå på toaletten innan träningen börjar. Om du behöver gå under träningspasset måste du anmäla detta till sensei innan du lämnar salen.

 7. Håll dina naglar på fingrar och tår kortklippta, för att undvika att skada andra elever när ni tränar tillsammans

 8. När sensei kallar till träning, ställ er snyggt på linje, vända mot shomen.

 9. Under träningen, lyssna noggrant och uppmärksamt på de instruktioner och råd som ges.

 10. När sensei instruerar dig, lyssna uppmärksamt och glöm inte att visa att du har uppfattat och förstått instruktionerna.

 11. När avslutningsövningarna är slut, ställ er på linje och sätt er i seiza-ställning.

 12. Glöm inte att tacka den som gett dig ett råd om karate.

 13. Om du blir skadad, träna inte förrän skadan är helt läkt. Studera träningen under denna tid genom att sitta bredvid och titta på.

 14. När du lämnar dojon, glöm inte att buga i dörren (mot shomen).


DOJO KUN

These Maxims are motto's, the spirit of which serious students of Karate should try to follow if they wish to gain the maximum from their training. The Maxims are like the English saying 'Service not self', 'Deeds not words', 'Be prepared' and exemplify an attitude which dictates a way of life.


REISETSU O MAMORI  - Stick to the rules                                                                                                      In the dojo good etiquette must be observed by the following rules.

SHINGI O OMANJI - A student must have loyalty to his instructor                                                   This is the most important thing in Martial Arts. It is not possible for someone to change his style in Japanese Martial Arts - people who do so cannot learn the correct etiquette and spirit of Martial Arts.

JOJITSU NI OBERETZU -  Teachers and students are not all one.                                                  Outside the Dojo you can be friendly with your Sensei but do not take advantage of this friendship.

SHINKENMI NI  TESSEYO -  Be serious in your efforts.                                                                        No flippancy, chattering, smoking, gum chewing, eating or drinking in the Dojo. Concentrate solely on Karate and train hard in everything you do. The dojo is not a social gathering hall and visitors as well as students shall respect the rules and Maxims.


VAD ÄR KATA

Man tränar kata för att lära sig tekniker och rörelser på rätt sätt. En kata utförs genom att man tänker sig att en eller flera motståndare attackerar en från olika håll. Man skall då göra vissa blockeringar och kontringar mot de tekniker som anfallaren gör. Teknikerna måste göras med full balans, styrka och exakt så som de lärts ut. Kata anses av många krateutövare som den mest teknik- och koncentrationskrävande delen av karateträningen.

Katans sex principer - en perfekt kata skall uppfylla alla dessa principer

 1. IKITA KATA
  Kata must be alive, done wiht feeling and purpose ("se" motståndaren och förstå tekniken)

 2. INEN KATA
  Kata must be performed with "spirit" (kiai för en tung teknik och ljud för en lätt teknik skiljer)

 3. CHIKARA NO KYO JAKU
  Changes in application of power, techniques can be strong or yeilding, hard then soft (katans kraft är inte 100% hela tiden)

 4. WAZA NO KAN KYU
  Variation in the timing of movement, sometimes fast, sometimes slow (jämför vågor på havet eller musikstycken)

 5. KI SOKO NO DON TO
  Proper rhythm of breathing, when to breath in and when to breath out (man skall inte visa motståndaren hur man andas, man skall inte pusta och frusta)

 6. CHOWA (BALANCE)
  Maintaining proper balance (man skall tex inte titta först och blockars sen utan titta och blockera samtidigt)

VAD ÄR KUMITE

Kumite, även kallat sparring eller fighting, tränar vi för att lära oss olika attacker och kontringar i rörelse. Man tränar också upp sin koncentrationsförmåga, sin kondition och sin "tajming". För att kunna träffa sin partner med en regelrätt spark eller ett slag krävs kontroll på sina egna och sin sparring-partners rörelser. Vi tränar ingen "fullkontakt" utan tränar och tävlar helt efter WIKF's regler.

Får man träffa?
Vuxna får träffa partnern med så kallad "skin touch", vilket betyder att man träffar utan att skada partnern. Skulle någon form av skada uppstå eller blod synas på en läpp eller dylikt bryts matchen och straff utdelas till den tävlande som skadat sin partner. Man kan alltså ej vinna en karatematch på knock out som i boxning. Barn får ej träffa med slag eller sparkar och har därför egna regler.

Vid tävlingar i kumite har man fyra domare, en huvuddomare och tre kantdomare. En karatematch pågår i två eller tre minuter (beroende på kön och ålder) eller tills den ena tävlande når 8 poängs ledning över sin motståndare. Man kan få ett, två eller tre poäng för en teknik beroende på vilken teknik man utfört eller hur bra tekniken klassas. De exakta reglerna för tävling i karate finner du på Svenska Karateförbundets hemsida. Klicka på Domare,  där finner du även alla regler som nedladdningbara dokument.


KUMITE NO GOGENSOKU

1) KIWA HAYAKU - When attacking your opponent only think attack, do not think defence, only                                       your attck

2) KOKOROWA SHIZUKA - Always maintain a calm spirit  and mind

3) MIWA KARUKU - Your movement and technique must be polished and smooth.

 1. 3)MEWA AKIRAKANI - When looking at your  opponent see all of him, do not fix your glaze on only one point.

 2. 4)WAZAWA HAGEZUKI - Your technique must be sharp


Liten Japansk ordlista

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________